یکی از قدیمی ترین و باسابقه ترین تولید TPU کنندگان الاستومر پلی یورتان، ترموپلاست و تولید کننده انواع غلتک های سیلیکونی، قطعات لاستیکی مهندسی و رابرلاینینگ

صنایع فولاد

نفت و گاز پتروشیمی

پیگ_بدنه_فلزی

بروز ترین تکنولوژی ها

فوم

کوپلینگ امگا
100000 ریال

سایز محصول : به درخواست مشتری

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR PU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 250 میلیمتر
اندازه پهنا : 46 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR TPU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 43 میلیمتر
اندازه پهنا : 12 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR PU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 160 میلیمتر
اندازه پهنا : 31 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR PU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 200 میلیمتر
اندازه پهنا : 33 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR PU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 225 میلیمتر
اندازه پهنا : 38 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR PU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 140 میلیمتر
اندازه پهنا : 28 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR PU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 105 میلیمتر
اندازه پهنا : 30 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR TPU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 205 میلیمتر
اندازه پهنا : 33 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR TPU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 160 میلیمتر
اندازه پهنا : 30 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR TPU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 135 میلیمتر
اندازه پهنا : 25 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR TPU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 120 میلیمتر
اندازه پهنا : 23 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR TPU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 105 میلیمتر
اندازه پهنا : 20 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR TPU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 95 میلیمتر
اندازه پهنا : 27 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR TPU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 80 میلیمتر
اندازه پهنا : 27 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR TPU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 65 میلیمتر
اندازه پهنا : 15 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR TPU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 55 میلیمتر
اندازه پهنا : 15 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR TPU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 40 میلیمتر
اندازه پهنا : 10 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
Simple KTR TPU Rotex Coupling element
100000 ریال

اندازه قطر : 85 میلیمتر
اندازه پهنا : 20 میلیمتر

موجود
0مخالف
0موافق
طراحی سایت : sepanoweb.ir