ویژگیها:

1) تولید شده از میکرو سلولار الاستومریک پلی یورتان

مزایا

1) این قطعه به دلیل ساختار میکروسلولار قادر است بارها تحت پوشش تنش قرار گیرد و آزاد شود

شوک ابزورب (بامپر)

امکان تولید در سختی های مختلف و رنگ های متفاوت.

کاربرد :

1) ضربه گیر آسانسور و کمک فنر سواری های گوناگون

2) صنعت حمل و نقل ریلی