عایق های پاششی پلی یورتانی

فوم ریجید پلی یورتان جز بهترین عایق های حررات می باشد که در صنایع گوناگون از حمل و نقل مواد در تریلی های یخچال دار،یخچال ها ، ساختمان های مختلف مصرف می شود.