ویژگیها:

1) فوق صیقلی و شفاف
2) امکان روکش غلتک تا قطر 450mm

مزایا

1) دقت و صافی در حد صدم میلیمتر

غلتک چاپ نوار لبه PVC

امکان تولید در سختی های مختلف و رنگ های متفاوت.

کاربرد :

1) چاپ و تاپ کوت وارنیش UV cure

2) انواع نوار لبه PVC با ضخامت و عرض های گوناگون