ورق فوم پلی یورتان( PUR)ساخت ورق فوم پلی یورتانی (عایق حرارت و عایق صدا)
دردانسیته های متفاوت از 36 تا 500 کیلوگرم بر متر مکعب
ساخت ورق های فومی در ابعاد متغیر و ضخامت های مختلف از 2 تا 10 سانتی متر